Voorwaarden

Savannah AS – Verklaring

Ik neem deel aan activiteiten georganiseerd door Savannah AS (Oppdal Safari) en weet van de risico’s dit met zich meebrengt. Ik bevestig dat ik informatie van Savannah AS heb ontvangen over deze risico’s en mogelijke schadegevallen.

Waarom deze zelfverklaring ondertekenen?

Mocht er schade/kwetsuur ontstaan waar de gast zelf schuld aan heeft, is Savannah AS niet aansprakelijk. Onze gidsen geven duidelijke richtlijnen voor gedrag tijdens de uitvoering van een activiteit. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk gehouden worden voor acties die hiermee in strijd zijn en die een persoon schade kunnen berokkenen.

  • Ik bevestig dat ik geen ziekten heb gehad die een acute aanval kunnen veroorzaken.
  • Ik bevestig dat ik niet onder invloed ben van alcohol of andere verdovende middelen.
  • Ik accepteer dat ook geen derde partij, waaronder familie, namens mij eisen kan stellen aan Savannah AS of aan mensen die namens Savannah AS optreden.
  • Ik ben ermee bekend dat Savannah AS aansprakelijkheidsverzekering heeft, maar geen ongevallenverzekering. Ik weet daarom dat ik niet door Savannah AS verzekerd ben mocht er een ongeval ontstaan als resultaat van situaties waar ik zelf schuld aan heb.

Eventuele eisen aan Savannah AS worden gereguleerd door de Noorse wet, en eventuele rechtszaken moeten worden aangespannen bij het Trøndelag Tingrett.

We behouden ons het recht voor om de gehele of bepaalde delen van de activiteit te veranderen of te annuleren als gevolg van gebeurtenissen buiten de macht van Savannah AS. Zulke redenen omvatten – maar zijn niet begrensd tot – bijvoorbeeld force majeur, extreme weersomstandigheden, natuurcatastrofes, burgerlijke staking of conflict, terroristische daden, brand, overstroming mm. Er wordt geen terugbetaling/compensatie uitbetaald voor force majeur annuleringen.

Ik ben er ook van bewust dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het eventueel verlies van of schade op mijn persoonlijke eigendommen die ik tijdens de activiteit meeneem.

Ik ga akkoord met en bevestig dat ik geen GPS-locaties kenbaar zal maken van de activiteiten georganiseerd door Oppdal Safari/Savannah AS waar ik aan deelneem.

Ik heb het bovenstaande grond gelezen, en begrepen waar de verklaring betrekking op heeft. Ik begrijp dat door het hieronder te ondertekenen, ik de risico’s accepteer waar activiteiten georganiseerd door Savannah AS betrekking op hebben, en gelijktijdig accepteer ik de bovengenoemde disclaimer.

*Ik bevestig ook dat eventuele foto’s gemaakt door Savannah AS waar ik op sta eventueel gebruikt kan worden voor marketing.