Vilkår

Når du booker hos oss er det viktig at du er underforstått med følgende:

Jeg deltar på aktiviteter i regi av Savannah AS (Oppdal Safari) vel vitende om de risikoer dette innebærer. Jeg bekrefter å ha fått informasjon fra Savannah AS om disse risikoer og mulige skadetilfeller.

Hvorfor signere egenerklæring?
Skulle det oppstå en skade hvor gjesten selv er skyld i skaden, så er Savannah AS ikke ansvarlig. Våre guider gir klare retningslinjer for adferd og oppførsel under utførelse av aktiviteten. Vi kan derfor ikke stå ansvarlig for handlinger som står i strid med dette og som kan påføre en persons skade.

  • Jeg bekrefter at jeg ikke har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall.
  • Jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
  • Jeg aksepterer at heller ikke tredjemenn, herunder familie, på mine vegne kan gjøre krav gjeldende overfor Savannah as eller overfor personer som opptrer på vegne av Savannah as.
  • Jeg er kjent med at Savannah AS har ansvarsforsikring, men ikke ulykkesforsikring. Jeg vet derfor at jeg ikke er forsikret gjennom Savannah AS dersom en ulykke oppstår som resultat av situasjoner jeg selv er skyld i.
  • Jeg aksepterer at jeg er selv ansvarlig for tap eller skade på personlig utstyr som jeg tar med på aktiviteter sammen med Oppdal Safari
  • Jeg aksepterer at jeg ikke deler GPS posisjoner fra noen av aktivitetene jeg deltar i sammen med Oppdal Safari/Savannah AS. Jeg vil heller ikke dele lokaliteter eller returnere til hi, fugleleiker eller reir som vises/oppdages gjennom aktiviteter sammen med Oppdal Safari/Savannah AS uten skriftlig avtale med Oppdal Safari.

Eventuelle krav mot Savannah AS reguleres av norsk rett, og eventuelle søksmål må reises ved Savannah AS sitt hjemting – Trøndelag Tingrett.
Vi forbeholder oss retten til å endre eller kansellere hele eller deler av turen som følge av hendelser utenfor Savannah AS sin kontroll. Slike grunner kan være- men er ikke begrenset av – slikt som force majeur, ekstreme værforhold, naturkatastrofe, sivil streik eller konflikt, terrorhandlinger, brann, flom mm. Det utbetales ingen refusjon/kompensasjon i force majeur kanselleringer. Jeg har grundig lest det ovenstående, og forstått hva erklæringen innebærer. Jeg forstår at ved å
signere nedenfor så aksepterer jeg de risikoer som aktiviteter i regi av Savannah AS innebærer, og samtidig vedtar jeg den ovennevnte ansvarsfraskrivelse.

*Jeg bekrefter også at eventuelle bilder tatt av Savannah der jeg er med eventuelt kan brukes til markedsføring.