Tell

Den “strihåra” vorstehren Tell, har de gangene han er med ansvar for å bære kaffe og primus. Tar gjerne stand på ei rype eller to, elsker å trekke folk opp bakkene, og er ellers særdeles entusiastisk. Liker ikke å sitte stille, bortsett fra i lunsjen. Tåler dessverre dårlig menneskemat, da han blir vel luftig i magen. Han bryr seg ikke nevneverdig om det, men det gjør de fleste som oppholder seg rundt ham.