Guider

Erlend Ekeland

Erlend Ekeland er født entusiastisk og sprudler over av kunnskap om botanikk, fugler og dyr. Han er vårt nye tilskudd, har vært fisker på Grønland og har Mastergrad i Naturforvaltning.

Johan Schønheyder

Johan Schønheyder startet guideaktiviteten vår i 1995. Lommekjent i  Oppdal, Dovrefjell Nasjonalpark og fjellene  rundt med kunnskap om lokalhistorie, fugler og dyr, sopp og planter.

Sigbjørn Frengen

Sigbjørn Frengen er turleder på nært hundre safarier årlig, og er lidenskapelig opptatt av alt som finnes i skog og mark. Han har vært guide hos oss siden 2013 og har Bachelorgrad i utmarksforvaltning og årsstudium i jakt, fiske og guiding.