Erlend Ekeland

Erlend Ekeland er født entusiastisk og sprudler over av kunnskap om botanikk, fugler og dyr. Han er vårt nye tilskudd, har vært fisker på Grønland og har Mastergrad i Naturforvaltning.